Αρχική Επάνω Βιβλιογραφία Υπερσύνδεσμοι Συντελεστές Λήψη Αρχείων Αξιοποίηση

7

Συνέντεξη
Παιδικά χρόνια
Θέατρο
Μουσική
Ζωγραφική
Δραστηριότητες
Ερωτήσεις
"Η Αποσώστρα"

Ποιες είναι οι πηγές έμπνευσης των διηγημάτων σας;

Μη νομίση τις ότι πλάττω ή επινοώ τι εκ των εν τω κειμένω. Και η εγκαρτέρησις και η <η> οικονομία της συζύγου και η στοργή της μητρυιάς είναι γεγονότα εξ όσων είδα ιδίοις όμμασιν. Αλλ’ οι πολλοί πιστεύουσι προθύμως τα μυθεύματα, η δε αλήθεια φαίνεται αυτοίς απιθανωτέρα του ψεύδους. Και εν τω καθ’ ημέραν βίω παρετήρησα ότι, οσάκις ηθέλησα χάριν παιδιάς να ειπώ ψεύδός τι, παρ’ ελπίδα εύρον τους ακροατάς ευπίστους τόσον, ώστε, και διαμαρτυρομένου εμού ύστερον ότι ηστεϊζόμην, δεν επείθοντο, αλλ’ επέμενον να πιστεύωσιν ως αληθές το ψευδές? οσάκις δ’ εδοκίμασα να είπω αλήθειάν τινα, τους εύρον δυσπίστους και κακοπονήρως μειδιώντας.–Αλλ’ άς είναι βέβαιος ο αναγνώστης, ότι ημείς οι διηγηματογράφοι

Ίδμεν ψεύδεα πολλά λέγειν ετύμοισιν ομοία,

Ίδμεν δ’ εύτ’ εθέλωμεν αληθέα μυθήσασθαι. Α.Π. 2,158

1 ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 ] 6 ] [ 7 ] 8 ] 9 ] 10 ] 11 ] 12 ] 13 ] 14 ] 15 ] 16 ]

Θεωρούμε αδυναμία μας και μέγιστη αφιλοκαλία να δημοσιεύουμε κείμενα του Παπαδιαμάντη στο μονοτονικό αλλά επειδή κάποιοι αναγνώστες πιθανόν να μην διαθέτουν πολυτονικές γραμματοσειρές, κρίνουμε ότι είναι καλύτερο να γίνουν κοινωνοί έστω κι έτσι του λόγου του μεγάλου συγγραφέα, παρά να απουσιάζει εντελώς από τις σελίδες μας.

 

 

 

Οι ιστοσελίδες αυτές δημιουργήθηκαν από το Γυμνάσιο Πλατανιά Χανίων.
Στείλτε μας στη διεύθυνση mail@gym-platan.chan.sch.gr τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.
Μπορείτε επίσης να συμμετέχετε στο αφιέρωμα αυτό στέλνοντας τα δικά σας κείμενα, τα οποία θα προστεθούν στις ιστοσελίδες αυτές. 

Προηγούμενο Αρχική Επάνω Επόμενο

2002-2003 Γυμνάσιο Πλατανιά Χανίων