Αρχική Επάνω Βιβλιογραφία Υπερσύνδεσμοι Συντελεστές Λήψη Αρχείων Αξιοποίηση

16

Συνέντεξη
Παιδικά χρόνια
Θέατρο
Μουσική
Ζωγραφική
Δραστηριότητες
Ερωτήσεις
"Η Αποσώστρα"

Και κάτι τελευταίο κύριε Παπαδιαμάντη. Δώστε μια συμβουλή στους μαθητές που αγωνίζονται να κατακτήσουν τη γνώση και να γίνουν καλύτεροι και χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία.

Θα σας απαντήσω μ’ ένα χωρίο από τον Λουκιανό. Αυτό το κείμενο υπήρχε στο βιβλίο του Ελληνικού σχολείου και το θυμάμαι πολύ καλά. Ακούστε λοιπόν «Τοις πλείστοις ουν έδοξε παιδεία μεν και πόνου πολλού και χρόνου μακρού και δαπάνης ου σμικράς και τύχης δείσθαι λαμπρής, τα δε ημέτερα μικρά τε είναι και ταχεί αν τινά την επικουρίαν απαιτείν (…)». Και ο Λουκιανός στη συνέχεια παρουσιάζει την Παιδεία να μιλεί προς το νέο και του λέει τα εξής <<και την ψυχή σοι, όπερ κυριώτατον εστί, κατακοσμήσω πολλοίς και αγαθοίς κοσμήμασι, σωφροσύνη, δικαιοσύνη, ευσεβεία, πραότητι, επιείκεια, συνέσει, καρτερία, τω των καλών έρωτι τη προς τα σεμνότατα ορμή ταύτα γαρ έστιν ο της ψυχής ακήρατος ως αληθώς κόσμος (…).

πρβ Α.Π. 2,463-465 και Αθ. Σακελλάριος, Ελληνική Χρηστομάθεια, 111 & 115 βιβλίο των κατώτερων τάξεων του γυμνασίου που κυκλοφορούσε την εποχή του Παπαδιαμάντη.

1 ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 ] 6 ] 7 ] 8 ] 9 ] 10 ] 11 ] 12 ] 13 ] 14 ] 15 ] [ 16 ]

Θεωρούμε αδυναμία μας και μέγιστη αφιλοκαλία να δημοσιεύουμε κείμενα του Παπαδιαμάντη στο μονοτονικό αλλά επειδή κάποιοι αναγνώστες πιθανόν να μην διαθέτουν πολυτονικές γραμματοσειρές, κρίνουμε ότι είναι καλύτερο να γίνουν κοινωνοί έστω κι έτσι του λόγου του μεγάλου συγγραφέα, παρά να απουσιάζει εντελώς από τις σελίδες μας.

 

Οι ιστοσελίδες αυτές δημιουργήθηκαν από το Γυμνάσιο Πλατανιά Χανίων.
Στείλτε μας στη διεύθυνση mail@gym-platan.chan.sch.gr τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.
Μπορείτε επίσης να συμμετέχετε στο αφιέρωμα αυτό στέλνοντας τα δικά σας κείμενα, τα οποία θα προστεθούν στις ιστοσελίδες αυτές. 

Προηγούμενο Αρχική Επάνω

2002-2003 Γυμνάσιο Πλατανιά Χανίων