Αρχική Επάνω Βιβλιογραφία Υπερσύνδεσμοι Συντελεστές Λήψη Αρχείων Αξιοποίηση

15

Συνέντεξη
Παιδικά χρόνια
Θέατρο
Μουσική
Ζωγραφική
Δραστηριότητες
Ερωτήσεις
"Η Αποσώστρα"

Πολλοί νεοέλληνες απορρίπτουν τη βυζαντινή μουσική, τους χορούς και τα τραγούδια μας. Προτιμούν ν’ ακούν τα ξένα. Ποια η γνώμη σας γι’ αυτό;

Ισχυρίζονται ότι δεν ήτο δυνατόν να περισωθή εκ στοματικής παραδόσεως η Μουσική των αρχαίων Ελλήνων? άρα η Βυζαντινή είναι μεσαιωνική και αφόρητος εις τα αριστοκρατικά ώτα των παρ’ ημίν νεοπλούτων.

Αλλά δεν εσώθη επί αρχαίων αγγείων το σχήμα και ο τρόπος της αρχαίας Ελληνικής ορχήσεως; Δεν φαίνεται ότι ο τσάμικος και ο συρτός και ο καλαματιανός είναι όμοιοι με τον κύκλιον και το πυρρίχιον των παλαιών μας προγόνων; Διατί τότε απορρίπτουσι τον εντόπιον, τον εν κύκλω και γραφικότητι και πλαστικότητι σωμάτων χορόν, και ασπάζονται τον ξενικόν, τον κατά ζεύγη;

Όπως δεν ασπάζονται τον Εθνικόν χορόν, ίσως διότι δεν είναι αρκετά συγχρωτιστικός των μελών, ούτω απορρίπτουσι και την Εθνικήν μουσικήν, επειδή δεν είναι αρκετά γαργαλιστική των ώτων. Και αν ήταν δυνατόν επιστημονικώς ν’ αποδειχθή ότι η Βυζαντινή είναι αυτούσιος η μουσική των αρχαίων Ελλήνων, πάλιν οι Λεβαντίνοι θα την απέρριπτον, τάχα ως απηρχαιωμένην και έξω της μόδας. Διότι, όπως είναί τις ικανός να αισθανθή και εκτιμήση πράγμα τόσον αβρόν, όσον η Βυζαντινή μουσική, πρέπει να έχη ή απλότητα ή λεπτότητα. Αλλ’ η παρ’ ημίν ψευδοαριστοκρατία την μεν απλότητα, δυστυχώς, απώλεσε προ πολλού, εις βαθμόν δε τινα λεπτότητος ουδέποτε κατώρθωσε να φθάση.

Άλλως, η Βυζαντινή μουσική είναι τόσον Ελληνική όσον πρέπει να είναι. Ούτε ημείς την θέλομεν, ούτε την φανταζόμεθα, ως αυτήν την μουσικήν των αρχαίων Ελλήνων. Αλλ’ είναι η μόνη γνησία και η μόνη υπάρχουσα. Και δι’ ημάς, εάν δεν είναι η μουσική των Ελλήνων, είναι η μουσική των Αγγέλων. Α.Π.5,239-240

1 ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 ] 6 ] 7 ] 8 ] 9 ] 10 ] 11 ] 12 ] 13 ] 14 ] [ 15 ] 16 ]

Θεωρούμε αδυναμία μας και μέγιστη αφιλοκαλία να δημοσιεύουμε κείμενα του Παπαδιαμάντη στο μονοτονικό αλλά επειδή κάποιοι αναγνώστες πιθανόν να μην διαθέτουν πολυτονικές γραμματοσειρές, κρίνουμε ότι είναι καλύτερο να γίνουν κοινωνοί έστω κι έτσι του λόγου του μεγάλου συγγραφέα, παρά να απουσιάζει εντελώς από τις σελίδες μας.

 

Οι ιστοσελίδες αυτές δημιουργήθηκαν από το Γυμνάσιο Πλατανιά Χανίων.
Στείλτε μας στη διεύθυνση mail@gym-platan.chan.sch.gr τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.
Μπορείτε επίσης να συμμετέχετε στο αφιέρωμα αυτό στέλνοντας τα δικά σας κείμενα, τα οποία θα προστεθούν στις ιστοσελίδες αυτές. 

Προηγούμενο Αρχική Επάνω Επόμενο

2002-2003 Γυμνάσιο Πλατανιά Χανίων