Προηγούμενο Πρώτη σελίδα Επόμενο

ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ

Η εφημερίδα του Γυμνασίου Πλατανιά μαζί σας και το 2002

 

Συνεντεύξεις
Δραστηριότητες
Άρθρα
Ακροστιχίδα
Εξώφυλλο

Το Γυμνάσιό μας σε μια συνεχή προσπάθεια επικοινωνίας με την κοινωνία δραστηριοποιείται με εργασίες, εκδρομές συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα κ.ά.

--"Μικρός εζωγράφιζα Αγίους, είτα έγραφα στίχους, κ' εδοκίμαζα να συντάξω κωμωδίας"....

--"Η Πολυρρήνια πήρε το όνομά της..."

Προηγούμενο Πρώτη σελίδα Επόμενο

Γυμνάσιο Πλατανιά Χανίων

Οι ιστοσελίδες σχεδιάστηκαν για το Γυμνάσιο Πλατανιά Χανίων από τον Καθηγητή Σαμαρά Κωνσταντίνο (Φυσικής Αγωγής) που είναι και ο υπεύθυνος για την έντυπη έκδοση της "Χρυσαλλίδας"