Προηγούμενο Πρώτη σελίδα

ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ

Η εφημερίδα του Γυμνασίου Πλατανιά μαζί σας και το 2002

 

Συνεντεύξεις
Δραστηριότητες
Άρθρα
Ακροστιχίδα
Εξώφυλλο

 

ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Προηγούμενο Πρώτη σελίδα

Γυμνάσιο Πλατανιά Χανίων

Οι ιστοσελίδες σχεδιάστηκαν για το Γυμνάσιο Πλατανιά Χανίων από τον Καθηγητή Σαμαρά Κωνσταντίνο (Φυσικής Αγωγής) που είναι και ο υπεύθυνος για την έντυπη έκδοση της "Χρυσαλλίδας"