Πλάνο εργασιών


Ομάδα Agroweb Πλάνα Μαθημάτων Πλάνο εργασιών

 

Σεπτέμβριος 2001 : Πρόσκληση συμμετοχής στη δράση ....................... [οκ]
Οκτώμβριος 2001  : Δημιουργία & Ενημέρωση Ομάδας ........................ [οκ]
Νοέμβριος 2001    : Επιλογή προϊόντος & Συλλογή πληροφοριών ...........[οκ]
Δεκέμβριος 2001   : Δημιουργία Ιστοσελίδων .....................................[οκ]
Ιανουάριος 2002    : Κατασκευή πλάνων μαθημάτων και εργασιών .........[  ]
Φεβρουάριος 2002 : Δράση Ηλεκτρονικού εμπορίου ............................[  ]
Μάρτιος 2002        : Αποτελέσματα  ..................................................[  ]
Απρίλιος 2002       : Συνάντηση στην Αθήνα .......................................[  ]

Προηγούμενη Αρχική Πάνω