Πλάνα Μαθημάτων


Ομάδα Agroweb Πλάνα Μαθημάτων Πλάνο εργασιών

 

Κατά την πρώτη φάση της υλοποίησης της δράσης (Αναζήτηση στοιχείων - προετημασία) στο Γυμνάσιο Πλατανιά Χανίων οι μαθητές επισκεύθηκαν το εργοστάσιο εμφυαλώσεως της εταιρίας "Γεράνι" και πήραν συνέντευξη από τους ιδιοκτήτες.

Όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση της δράσης ( Ηλεκτρονικό εμπόριο) θα δημιουργηθούν νέα πλάνα από τα δεδομένα που θα προκύψουν από την εμπλοκή των μαθητών μας σε αυτή.

Από τις απαντήσεις στα ερωτήματα της συνέντευξης αλλά και από επιπλέον φωτογραφικό υλικό που συνέλεξαν οι μαθητές κατασκευάστηκαν από τους καθηγητές ειδηκοτήτων πλάνα μαθημάτων και από τους μαθητές εργασίες σχετικές με τις παρακάτω ενότητες :

1. Ιστορία (Ενότητα Τοπική Ιστορία)      [Πλάνο]  [Εργασία]
    Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν καλύπτουν τα παρακάτω (Σε ότι   αφορά την τοπική ιστορία):
    Μετανάστευση Ελλήνων (Αρχές 20ου Αι.)
    Προφυγικό ζήτημα (1924)
    Μεσοπόλεμος
    Μάχη της Κρήτης
    Κατοχή
    Εμφύλιος
    Νεότερη Ελλάδα 

2. Μαθηματικά (Ενότητα Στατιστική)      [Πλάνο]  [Εργασία]
    Αξιοποίηση των πληροφοριών που έχουν σχέση με :
    Τις συνολικές πωλήσεις του προϊόντος ανά έτος
    Τις πολήσεις του προϊόντος ανά συσκευασία
    Την συμμετοχή του προϊόντος στις συνολικές πολήσεις της εταιρίας
       

3. Οικιακή οικονομία (Κεφάλαιο : Οικονομικά χαρακτηριστικά επιχειρήσεων)      [Πλάνο]  [Εργασία]
   
Αξιοποίηση των πληροφοριών που έχουν σχέση με :
    Κόστος παραγωγής προϊόντος
    Τεχνολογία
    Οικονομία
    Μεγιστοποίηση.

4. Τεχνολογία (Ενότητα Βιομηχανία)      [Πλάνο]  [Εργασία]
    Κατασκευή μακέτας από ομάδα μαθητών
    Αξιοποίηση των πληροφοριών που έχουν σχέση με :
    Γραμμή παραγωγής
    Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
    Αποθηκευτικοί χώροι.

5. Χημεία      [Πλάνο]  [Εργασία]
    
Αξιοποίηση των πληροφοριών που έχουν σχέση με :
    Περιεκτικότητα διαλυμάτων
   

6. Ξένες γλώσσες      [Πλάνο]  [Εργασία]
    Μετάφραση κειμένων από ομάδα μαθητών σε Αγγλικά - Γαλλικά

 

Προηγούμενη Αρχική Πάνω Επόμενη