«Τι λέμε εμείς και τι λένε οι άλλοι»

Τηλεδιάσκεψη μεταξύ δύο σχολείων


Αν έχετε Internet explorer < 5.5 Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε


Αν έχετε Internet explorer 5.5 (Με VML) Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε


Πίνακας περιεχομένων

«Τι λέμε εμείς και τι λένε οι άλλοι»

Βασική Ιδέα

Σκοπός & Περιεχόμενο

Υλοποίηση – Υλικό

Υλοποίηση – Συνδεσμολογία Υλικού Γυμνάσιο Πλατανιά

Υλοποίηση – Συνδεσμολογία Υλικού 4ο Γυμνάσιο Χανίων

Υλοποίηση – Ρυθμίσεις Software

Υλοποίηση – Διάταξη στην αίθουσα Γυμνάσιο Πλατανιά

Φωτογράφηση της συζήτησης Γυμνάσιο Πλατανιά

Φωτογράφηση της συζήτησης 4ο Γυμνάσιο Χανίων

Προβλήματα

Συμπεράσματα

Υπ. Καθηγητές: Παπαστάμος Β.,Κολοκυθάς Α.

Email: Γυμ. Πλατανιά ---- 4ο Γυμ. Χανίων

Web Site: Γυμν. Πλατανιά --- 4ο Γυμ. Χανίων

Μεταφόρτωση της παρουσίασης προέλευσης