«Τι λέμε εμείς και τι λένε οι άλλοι»

 Τηλεδιάσκεψη μεταξύ δύο σχολείων κατά την ώρα του μαθήματος

«What we and what the others Say»

Teleconference between 2 different schools during the Computers’ Class of High Schools

Η εργασία βραβεύθηκε στον διαγωνισμό "Internet & Multimedia 2000" με το πρώτο βραβείο της κατηγορίας "Καλύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην μαθησιακή διαδικασία".
Awarded project in Greek National festival "Internet & Multimedia 2000" in category "Best use of  ICT in Education"
 

Υπ. Καθηγητές: Παπαστάμος Β.,Κολοκυθάς Α.
Teachers in Charge : Papastamos Vasilis & Kolokythas Anastasios

Email: Γυμ. Πλατανιά (HighSchool Of Platanias) ---- 4ο Γυμ. Χανίων (4th Highschool Of Chania)
Web Site:
Γυμν. Πλατανιά(HighSchool Of Platanias) --- 4ο Γυμ. Χανίων (4th Highschool Of Chania)