Το Μπυράλ


Η Εταιρία Το Μπυράλ Διαφήμιση Εντυπώσεις

 

Τα συστατικά του Μπυράλ είναι :

Νερό, 7% Κιτρικό οξύ, 10% ζάχαρη, 
0.1% καραμελόχρωμα, 0.1% ανθρακικό οξύ,  0.001 Αρώματα.

ΜΠΥΡΑΛ

- Γεράνι Μπυράλ  24φιάλες / 250γρ.

- Γεράνι Μπυράλ  24γυάλινες φιάλες / 260γρ. μη επιστρ.

- Γεράνι Μπυράλ  24πλαστικές φιάλες/ 260γρ. μη επιστρ.

- Γεράνι Μπυράλ  24πλαστικές φιάλες / 500γρ. PET

- Γεράνι Μπυράλ  φιάλη  1500γρ.

 

Προηγούμενη Αρχική Πάνω Επόμενη