Γυμνάσιο Πλατανιά
Test Β' Γυμνασίου με θέμα την μνήμη RΑΜ

(Θεωρία : Σχ. Βιβλίο Σελ.24-25)

Το Παρόν Test δημιουργήθηκε από τον καθηγητή Πληροφορικής του Γυμνασίου Πλατανιά Παπαστάμο Βασίλη.

alvrule.gif (1012 bytes)

Στείλτε μας e-mail στο
mail@gym-platan.chan.sch.gr με τις ερωτήσεις σας
αλλά και τις παρατηρήσεις σας για τις
ηλεκτρονικές μας σελίδες.
Copyright © 1999 Παπαστάμος Βασίλης
Last modified: 5 Ιανουαρίου 1999

btn_botom_start_light.gif (285 bytes)