Μνήμη RAM

alvrule.gif (1012 bytes)

1 Οταν σβήσει ο Η/Υ από ποιά μνήμη χάνονται όλες οι πληροφορίες;
Rom
RAM
Δισκέτα (Disk drive A:)
Σκληρός Δίσκος (Hard Disk C:)

alvrule.gif (1012 bytes)

2 Που βρίσκεται ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος όταν λειτουργεί ο Η/Υ
ROM
RAM
Πουθενά

alvrule.gif (1012 bytes)

3 Οταν ένα πρόγραμμα "τρέχει" από που διαβάζει η ΚΜΕ τις εντολές του;
Σκληρός Δίσκος (Hard Disk C:)
RAM
ROM
Δισκέτα

alvrule.gif (1012 bytes)

4 Που βρισκεται τοποθετημένη η RAM
Motherboard
Οθόνη (Screen)
Πληκτρολόγιο (Keyboard)
Σκληρός δίσκος (Hard Disk)

alvrule.gif (1012 bytes)

5 Τι είναι ο χρόνος προσπέλασης της μνήμης RAM
Ο χρόνος που απαιτείτε για να περάσει σε ταχύτητα ο σκληρός δίσκος τη μνήμη RAM
Ο χρόνος που απαιτείτε για να διαβάσουμε όλη τη μνήμη RAM
Ο χρόνος που απαιτείτε για να εντοπισθεί μια πληροφορία στη μνήμη RAM
Ο χρόνος που απαιτείτε για να ελεγχθεί η μνήμη RAM στο ξεκίνημα του Η/Υ

alvrule.gif (1012 bytes)