Παγκόσμια Δίκτυα υπολογιστών

Διάλεξε την σωστή απάντηση.
1 Ενα Διαδίκτυο περιλαμβάνει :
Τοπικά δίκτυα
Ευρείας περιοχής δίκτυα
αυτόνομους υπολογιστές
Ολα τα παραπάνω

2 Τα διαδίκτυα στηρίζονται :
Σε πολλούς υπολογιστές
Στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
Στα τοπικά δίκτυα
Στα Windows

3 Το προτόκολο ΙΡ είναι:
Μιά μέθοδος ανταλαγής πληροφοριών
Ενα πρόγραμμα των Windows
Ενα μέρος του modem
Κεντρικός υπολογιστής του internet

4 Η εξέλιξη των προτοκόλων του Internet είναι το :
FTP (File Transfer Protocol)
TCP/IP (Transmision Control prot. / Internet Prot.)
WWW (World Wide Web)
E-mail

5 Το internet είναι οργανωμένο σε επίπεδα που :
Εχουν μία σειρά εντελώς καθορισμένη από το ίδιο το internet
Εχουν μία σειρά που σπάνια παρακάμπτετε γιατί το απαγορεύει το Internet
Συνήθως παρακάμπτεται η σειρά τους για να αυξηθεί η ταχύτητα
Τίποτα από τα παραπάνω

6 Η διαχείρηση του internet και η διακίνηση των πληροφοριών :
Είναι ελεύθερη
Είναι αυστηρά προκαθορισμένη
Αλλοτε ελεύθερη και άλλοτε προκαθορισμένη
Τίποτε από τα παραπάνω