Προηγούμενη άσκηση

Επόμενη άσκηση

Να αντιστοιχίσεις τα πρόσωπα με την ιδιότητά τους