Διαδραστικός Χάρτης της Μάχης του Μαραθώνα

Η εφαρμογή που ακολουθεί έχει αναπτυχθεί το 1993 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Κέντρο Ερευνών, Τομέας Τεχνολογιών της Πληροφορίας, Εργαστήριο Πολυμέσων.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Κο Δημήτρη Λυμπερόπουλο για την παραχώρηση των "ανοικτών" αρχείων της εφαρμογής.

Συνολικό μέγεθος : Περίπου 10 ΜΒ

 

Εκκίνηση   -   Επιστροφή