Από το σχολικό έτος 2001-2002 η σχολική εφημερίδα "Χρυσαλλίδα" αναβίωσε.
Υπεύθυνος για την έκδοση της νέας Χρυσαλλίδας ο Γυμναστής του σχολείου μας Κώστας Σαμαράς

Φεβρουάριος 2002

Στο δικτυακό τόπο του σχολείου υπάρχουν και τα παλιά τεύχη της Εφημερίδας μας. 

Προηγούμενα τεύχη

Υπεύθυνοι για τις εκδόσεις αυτές ήταν οι 

1) Χουντάλα Ιωάννα 1997-98 (Έντυπο)

2) Μπολιά Σταυρούλα 1999 - 2001 (Έντυπο)

3) Παπαστάμος Βασίλης 1997-2001 (web Έκδοση)