ΒΙΒΛΙΟ "ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κοινωνία της Πληροφορίας
"Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση"


Κολοκυθάς Αναστάσιος, Γώγουλος Γεώργιος, Παπαστάμος Βασίλης

Βιβλίο Επιμορφούμενου

Εξώφυλλο (1,4 ΜΒ)

Πίνακας περιεχομένων

Ευρετήριο

Πρόλογος

Συντελεστές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής, Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας

1.1 Δεδομένα και πληροφορίες

       Λήψη αρχείου Διαφανειών 867 Kb

1.2 Υλικό Υπολογιστή

       Λήψη αρχείου Διαφανειών 2,07 Mb

1.3 Εξοικείωση με τον Υπολογιστή 

       Λήψη αρχείου Διαφανειών 2,08 Mb

1.4 Διαχείριση περιφερειακών συσκευών
1.5 Διαχείριση καταλόγων & αρχείων - Συμπίεση αρχείων 1.6 Το λογισμικό και οι βασικές του κατηγορίες

       Λήψη αρχείου Διαφανειών  297 Kb

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Επεξεργασία κειμένου  (Αρχεία εργασιών)

2.1 Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας 2.2 Διόρθωση, επιλογή, επεξεργασία 2.3 Μορφοποίηση γραμματοσειρών & παραγράφων 
2.4 Διαδικασία εκτύπωσης 2.5 Εισαγωγή αντικειμένων 2.6 Πίνακες, περιγράμματα, σκίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Υπολογιστικό φύλλο (Αρχεία ασκήσεων)

3.1 Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας

       Ασκήσεις

       Λήψη αρχείου Διαφανειών 182 Kb

3.2 Μορφοποίηση κελιών, γραμμών και στηλών

       Ασκήσεις

       Λήψη αρχείου Διαφανειών  264 Kb

3.3 Αντιγραφή - μετακίνηση κελιών
       Ασκήσεις
3.4 Δημιουργία γραφημάτων
       Ασκήσεις
3.5 Τύποι και συναρτήσεις
       Ασκήσεις
3.6 Διαδικασία εκτύπωσης
       Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Διαδίκτυο και Υπηρεσίες

4.1 Δίκτυα υπολογιστών

       Λήψη αρχείου Διαφανειών  569 Kb

4.2 Παγκόσμιος Πληροφοριακός Ιστός

       Λήψη αρχείου Διαφανειών  467 kb

4.3 Διαχείριση Ιστοσελίδων
4.4 Αναζήτηση πληροφοριών 4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

       Λήψη αρχείου Διαφανειών  251 kb

4.6 Συζητήσεις πραγματικού χρόνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : Πρακτική εξάσκηση

5.1 Οι εφαρμογές των Τ.Π.Ε. σε διάφορους τομείς της εκπαιδευτικής δραστηριότητας 5.2 Οδηγός Εγκατάστασης - Ρυθμίσεις 5.3 Επαναληπτική δραστηριότητα

Παράρτημα         1. Ιοί υπολογιστών           2. Λογισμικό Παρουσιάσεων

Το παρόν βιβλίο γράφτηκε από τους Κολοκυθά Αναστάσιο, Γώγουλο Γεώργιο, Παπαστάμο Βασίλη για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το έργο της επιμόρφωσης των καθηγητών - δασκάλων στις Νέες Τεχνολογίες τον Αύγουστο του 2001.


Κ Λ Ε Ι Σ Ι Μ Ο Τ Ο Υ Π Α Ρ Α Θ Υ Ρ Ο Υ